Edouard Cukierman

Edouard Cukierman

Founding & Managing Partner

Cukierman & Co. Investment House & Catalyst Fund

Yair Shamir

Yair Shamir

Founding & Managing Partner

Catalyst Fund

Luc Muller

Luc Muller

Vice Chairman & Senior Partner

Cukierman & Co. Catalyst Fund

Boaz Harel

Boaz Harel

Senior Partner

Catalyst Fund

Lisya Bahar Manoah

Lisya Bahar Manoah

Senior Partner

Catalyst Fund

Daniel Elfen

Daniel Elfen

Senior Partner

Catalyst Fund

Roger Cukierman

Roger Cukierman

Board Member

Catalyst Fund

Shiran Mauda

Shiran Mauda

Chief Financial Officer

Catalyst Fund

Felipe Holzhacker Alves

Felipe Holzhacker Alves

Managing Partner

Catalyst Fund São Paulo

Shengyan Fan

Shengyan Fan

Managing Director

Catalyst CEL Fund

John Chan

John Chan

Managing Director

Catalyst CEL Fund

Ariel Anati

Ariel Anati

Partner

Catalyst Fund

Caleb Rubinson

Caleb Rubinson

Partner

Catalyst Fund

Dror Dragucki

Dror Dragucki

Investment Associate

Catalyst Fund

Eric Choi

Eric Choi

Vice President

Catalyst CEL Fund

Ronald Lai

Ronald Lai

Vice President

Catalyst CEL Fund

Sandro Tan

Sandro Tan

Associate

Catalyst CEL Fund

Cherry Tang

Cherry Tang

Analyst

Catalyst CEL Fund

Disi Wei

Disi Wei

Analyst

Catalyst CEL Fund

Vered Zelekha Breitel

Vered Zelekha Breitel

Executive Assistant

Catalyst Fund

Jill Schmirer

Jill Schmirer

Executive Assistant

Cukierman & Co. Investment House Ltd. & Catalyst Fund